Business

หุ้น Alibaba, Tencent พุ่ง หลังนักลงทุนคาดว่าการจัดระเบียบและนโยบายการควบคุมของภาครัฐจีนได้สิ้นสุดลงแล้ว