Cybersecurity

ฟอร์ติเน็ต เผยผลสำรวจพบ 78% ขององค์กรธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีของแรนซัมแวร์ หากแต่ครึ่งหนึ่งยังคงตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคาม [Guest Post]