วันนี้ ChatGPT มีอายุครบ 1 ปีเต็มแล้ว

0

หลังจากที่ OpenAI ได้เปิดตัว ChatGPT ในวันที่ 30 พ.ย.2565 หรือ 1 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าส่งแรงกระเพื่อมไปในวงกว้างบนโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ทำให้แทบทุกหนทุกแห่งต้องพูดถึงเรื่อง Generative AI และการปรับใช้โมเดล GPT ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของแต่ละองค์กร ซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงในวงการ AI อย่างมหาศาลจริง ๆ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ปล่อย ChatGPT ออกมาสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น

  • ม.ค.2566 งานสัมมนาด้าน AI ระดับโลกอย่าง ICML ได้แบนงานตีพิมพ์ที่มีการใช้ ChatGPT สร้างบทความ
  • ก.พ.2566 Google ลงทุน 300 ล้านเหรียญใน Anthropic เพื่อแข่งขันกับ ChatGPT
  • มี.ค.2566 OpenAI เปิดตัว GPT-4 โมเดลอัปเกรดจาก GPT-3 ส่งผลให้ ChatGPT เก่งขึ้น อ่านได้สูงถึง 25,000 คำ
  • พ.ค.2566 OpenAI เปิดตัว ChatGPT Plugins สำหรับ ChatGPT Plus Subscriber เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
  • ส.ค.2566 OpenAI เปิดตัว ChatGPT for Enterprise ผลักดันองค์กรมาใช้งานได้มากขึ้น
  • ก.ย.2566 OpenAI เริ่มปล่อยให้ ChatGPT เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด
  • ต.ค.2566 OpenAI นำ DALL-E 2 โมเดลสังเคราะห์ภาพมาใส่ใน ChatGPT for Enterprise
  • พ.ย.2566 OpenAI เปิดตัว custom GPTs, GPT-4 Turbo, Assistant API

นอกจากฝั่งของ OpenAI หรือ Google แล้ว ยังมีอีกหลากหลายโมเดล Generative AI ที่เกิดขึ้นตามกันมามหาศาล เช่น Claude, BloombergGPT, EinsteinGPT หรือของไทยก็มี ChochaeGPT ฯลฯ 

ถึงจุดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค “AI Transformation” หรือยุคที่องค์กรธุรกิจจะต้องพิจารณา “ใช้งาน” AI ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันรอบตัวเหมือนไฟฟ้าหรือสมาร์ตโฟนในไม่ช้านี้

ที่มา: https://venturebeat.com/ai/chatgpts-1-year-anniversary-how-it-changed-the-world/