กสิกรไทย เตรียมเดินหน้าโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD ต่อเนื่อง หลังจัดมา 4 ปี เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทยไปแล้วกว่า 200 ราย [Guest Post]

0

กสิกรไทยเดินหน้าเสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทยปรับตัวให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนและก้าวทันเทคโนโลยี กับโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 ถ่ายทอดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจระดับโลกเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านไปแล้ว 9 สัปดาห์ ได้ 10 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ ทีม Tambaan.co คว้าแชมป์ไปครองกับระบบจ้างงานผู้รับเหมาในการสร้างบ้านโดยไม่ผ่านคนกลาง แก้ปัญหาการทุจริตในงานก่อสร้าง เตรียมทำโครงการต่อเนื่อง หลังจัดมาแล้ว 4 ปีและมองสตาร์ทอัพเป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีสตาร์ทอัพจบหลักสูตรรวมกว่า 200 ราย

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) ซึ่งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทยหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพมาเป็นเวลานาน เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งอย่างครบวงจร ทั้งการสนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ ความเข้าใจรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นำโดยรองศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley และพันธมิตรในด้านต่าง ๆ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้จากหลักสูตรการเรียนรู้อย่างเข้มข้น  9 สัปดาห์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่พื้นฐาน คำปรึกษาและคำแนะนำโดยเมนเทอร์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายและต่อยอดการทำธุรกิจกับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อน  มีสตาร์ทอัพจบหลักสูตรเกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจกว่า 200 ราย

สำหรับ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2023 ในปีนี้ มีจำนวนทีมที่สมัครเข้ามาร่วมร่วมกิจกรรมกว่า 200 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร 62 ทีม และมีผู้ผ่านเกณฑ์สำเร็จหลักสูตรถึง 80% ของผู้เรียนทั้งหมด โดยเป็นสตาร์ทอัพที่มีความน่าสนใจจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ครอบคลุมความต้องการของตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้จริง โดยคัดเลือก 10 ทีม เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจในรอบ Final 

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Tambaan.co ระบบจ้างงานผู้รับเหมา เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตในงานก่อสร้าง อันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Plant Origin กับผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ที่ทำมาจากโปรตีนรำข้าว เพื่อผู้ที่มีปัญหาในการรับประทานไข่ อันดับที่ 3 ได้แก่ทีม PreceptorAI แพลตฟอร์มเพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์วินิจฉัยโรคและดูแลคนไข้ โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่จะมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีรางวัล The Sustainable Innovation Award ซึ่งมอบให้ทีมที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในด้านนวัตกรรมทีสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่ทีม Modgut ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแม่นยำเฉพาะบุคคล โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนี้ทุกทีมยังได้รับสิทธิประโยชน์พร้อมการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อต่อยอดธุรกิจจากทางพันธมิตรของ KATALYST by KBank มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท รวมทั้งประกาศนียบัตรจาก KATALYST by KBank และประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นใบเบิกทางและโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

นายธนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายและแผนการที่จะต่อยอดกับกลุ่มสตาร์ทอัพเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมและเสริมสร้าง Startup Ecosystem ในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น เพราะธนาคารกสิกรไทยเชื่อว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้คือแนวหน้าด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ที่จะยกระดับและเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอน