KBTG กวาด 6 รางวัลด้านเทคโนโลยีและบุคลากรจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย [Guest Post]

KBTG กวาด 6 รางวัลในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับอาเซียนภายในปี 2568 ด้วยการยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร การดูแลบุคลากร ผู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ทุกความสำเร็จของ KBTG เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นบริษัทระดับโลก (World Class Company) ในอนาคต