จดหมายข่าวโนเกีย ประจำไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2565 [Guest Post]

1. บล็อก “We are going” – ยุคใหม่แห่งการสำรวจอวกาศได้เริ่มขึ้นแล้ว 2. เจาะลึก – อนาคตที่ยั่งยืนต้องมีผู้หญิงร่วมด้วย 3. เจาะลึก – เรื่องของเมตาเวิร์ส ข้อแนะนำง่าย ๆ สู่อนาคตที่สมจริง 4. บล็อก – เครือข่ายที่จุดประกายความเป็นไปได้อย่างไม่รู้จบ 5. บล็อก – เครือข่ายแบบรหัส กระแสเงินตราใหม่ของ 5G 6. ไฟเบอร์สำหรับทุกสิ่ง