NASA กำลังพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็ว Supersonic หวังทดสอบจริงปี 2021

การเคลื่อนที่ผ่านกำแพงเสียงที่ความเร็วสูงกว่าความเร็วเสียงที่ 1235 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือที่เราเรียกว่า supersonic นั้นสร้างแรงกดดันอากาศซึ่งก่อให้เกิด sonic boom เสียงดังอันไม่พึงประสงค์ออกมารอบๆ และ sonic boom นี่เองที่เป็นสาเหตุให้เครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงถูกแบนโดยรัฐบาลสหรัฐฯตั้งแต่ปี 1973 และเป็นโจทย์หลักที่ NASA กำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อแก้ไข