งานวิจัยคาด Chatbot จะช่วยลดต้นทุนธุรกิจปีละ 8 พันล้านเหรียญภายในปี 2022

งานวิจัยใหม่จาก Juniper Research คาดการณ์ถึงอนาคตของ Chatbot ที่จะเข้ามาพลิกโฉมงานบริการลูกค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการธนาคาร ว่าจะช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นประมาณ 275,000 ล้านบาท) ต่อปี ภายในปี 2022