[Guest Post] ‘บิทคับ’ ยื่นอุทธรณ์ CTO บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตามปกติ

ประกาศจาก บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลบน Bitkub Chain

จากวันแรกสู่ผู้ใช้งาน 1 ล้านราย