Ford เปลี่ยนเปลือกเมล็ดกาแฟใช้แล้วของ McDonald’s เป็นชิ้นส่วนรถ

Ford และ McDonald’s ร่วมมือกันกับโครงการเพื่อความยั่งยืนด้วยการนำเปลือกเมล็ดกาแฟจาก McDonald’s มาผลิตส่วนประกอบของรถ เช่น ตัวครอบไฟหน้า และส่วนประกอบทั้งภายในและภายนอกตัวรถอื่นๆ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม