Copeland เดินหน้าพัฒนาคอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน [Guest Post]

Copeland ผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนระดับโลก ได้ร่วมกับบริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Copeland ในประเทศไทย จัดงาน Sustainable Integrated Heat Pump Solutions เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำร้อน หรือลมร้อนในขั้นตอนการผลิต และผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ที่ผลิตปั๊มความร้อน (Heat Pump) จำนวนกว่า 130 รายให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่ออัพเดตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Blackstone เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Copeland ซึ่งเดิมเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศของ Emerson [Guest Post]

Blackstone (NYSE: BX) และ Emerson (NYSE: EMR) ได้ประกาศว่า กองทุนไพรเวทอิควิตี้ซึ่งบริหารจัดการโดย Blackstone ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ ในธุรกิจเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศของ Emerson ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การปิดการเข้าซื้อในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมด้าน HVACR เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศสู่รุ่นต่อไป 

อิเมอร์สัน แนะนำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์ Copeland Variable Speed Solutions สำหรับตลาดประเทศไทย [Guest Post]

อิเมอร์สัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทย ด้วยการจัดงาน Beyond Limit with Copeland Variable Speed Solutions ร่วมกับบริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเมอร์สันในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ผลิตระบบปรับอากาศแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ผลิตเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ป้อนตลาดในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานคับคั่งกว่า 50 ราย