Google เผลอเก็บพาสเวิร์ดบัญชี G Suite Enterprise บางส่วนเป็น Plain Text มานานหลายปี

Google ประกาศแจ้งถึงข้อผิดพลาดของระบบ G Suite Enterprise ที่ทำให้ Google ได้เก็บพาสเวิร์ดของผู้ใช้ในรูปแบบ Plain Text มานานหลายปี และแม้จากการตรวจสอบไม่พบการเข้าถึงพาสเวิร์ด Plain Text นี้อย่างไม่เหมาะสม ก็ได้ทำการแจ้งเตือนไปยังแอดมินผู้ดูและระบบที่ได้รับผลกระทบโดยตรงให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้ว

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม