Amazon จะเปิดร้านใหม่ 10 แห่ง ทั่วอังกฤษ

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Amazon จะเปิดร้านค้าแบบกายภาพ (brick-and-mortar) 10 แห่ง ทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัทตั้งใจจะช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมผสมผสานกับการค้าแบบออนไลน์และการขายแบบพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม