เคพีเอ็มจีหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เสริมกลยุทธ์ธุรกิจด้วยแนวทางสร้างมูลค่าด้วยการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในด้าน ESG ผ่าน 4 ขั้นตอน [Guest Post]

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2566 – เคพีเอ็มจี ประเทศไทย แนะนำแนวทางการการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนโดยสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) สี่ขั้นตอนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยด้าน ESG มีความสำคัญต่อความสำเร็จและความยืดหยุ่นในการปรับตัวของธุรกิจในทุกภาคส่วนมากขึ้น

KPMG ชี้ การลงทุนใน Cryptocurrency ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตามรายงานใหม่ของทาง KPMG ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในบริษัท Cryptocurrency นั้นได้ร่วงลงมาอยู่ที่ 14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งลดจากสถิติสูงสุดเดิมในปี 2021 ที่ 32.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทคาดว่าการลงทุนใน Cryptocurrency จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้อีก

[Guest Post] KPMG x HSBC ออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคต

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในฐานะที่เป็นแหล่งขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ของโลกนั้นมีเหล่าสตาร์ทอัพมากมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและช่องทางการตลาดแบบแนวดิ่งเพื่อสร้างกระแสเติบโตด้านดิจิทัล KPMG และ HSBC ได้ออกรายงานชื่อ Emerging Giants in Asia Pacific ซึ่งเป็นการศึกษาธุรกิจในเศรษฐกิจกระแสใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีอิทธิพลต่อแวดวงธุรกิจโลกในทศวรรษข้างหน้า ได้มีการสำรวจสตาร์ทอัพที่เน้นการใช้เทคโนโลยีกว่า 6,472 บริษัทและประเมินมูลค่าได้กว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 12 ตลาด รวมถึงประเทศไทยด้วย และในแต่ละตลาดได้มีการบ่งชี้ 10 บริษัทที่จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคต (Emerging Giants) นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังจัดลำดับ Emerging Giants 100 แห่งที่มีแนวโน้มดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอีกด้วย

KPMG และ Microsoft จับมือ ยกระดับเทคโนโลยีภาษี

เรื่องภาษีก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ เช่นกัน โดยล่าสุด KPMG และ Microsoft กำลังเตรียมการลงทุนส่วนสำคัญเพื่อส่งมอบเทคโนโลโยีภาษีบนระบบ Cloud ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ สามารถ Transform และพลิกโฉมกลายเป็นผู้นำได้ ท่ามกลางตลาดที่มีการ Disrupt เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

[Guest Post] การวิจัยล่าสุดพบว่าความยืดหยุ่นและการฟื้นฟูเป็นปัจจัยผลักดันธุรกิจครอบครัวในปัจจุบัน

รายงานประจำปีของ KPMG Private Enterprise และ STEP Project Global Consortium พบว่าความผูกพันและการสร้างโอกาสสำหรับผู้นำรุ่นถัดไปในการรับมือกับความเสี่ยงและการสะสมประสบการณ์นอกธุรกิจครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวในอนาคต

[Guest Post] หัวใจสำคัญของการควบรวมกิจการ: การตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย

ในปี 2564 การควบรวมกิจการ หรือ Merger & Acquisitions (M&A) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2563 ซึ่งปี 2564 ถือเป็นปีที่ยอดรวมการทำ M&A สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั่วโลก[1] โดยองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในไทยได้ใช้โอกาสจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงแม้จะอยู่ในสภาพการเติบโตที่ต่ำ โดยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดประกายให้มีการลงทุนสูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดิจิทัล ซึ่งตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เห็นได้ชัดว่าพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น

ปลดล็อคธุรกิจสู่ความยืดหยุ่นด้วยการบริหารบุคลากรยุคใหม่

ในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจต่างๆ อย่างมากมาย โดยยังมีความท้าทายใหม่ๆ เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ไปอย่างพลิกโฉม ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการประเมิน/ปรับกลยุทธ์องค์กร การปรับโมเดลทางธุรกิจ ตลอดทั้ง การปรับการดำเนินงาน การบริหารองค์กรให้สอดรับกับความความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

[Guest Post] เคพีเอ็มจี จับมือกับ LPGA Tour ในการให้คำปรึกษาด้าน D&A

โปรแกรมเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแง่ประสิทธิภาพของการแสดงความสามารถได้ถูกนำมาใช้ใน KPMG’s Women’s PGA Championship และจะถูกใช้ในการแข่งขันของ LPGA ทุกรายการ

[PR] CEO ทั่วโลกประเมินการเติบโตของธุรกิจตามจริง ขณะเผชิญแรงปะทะจากปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน

55 เปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่า ธุรกิจจะมีรายได้เติบโตน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในอีก 3 ปีข้างหน้า อ้างอิงจากรายงาน CEO Outlook ฉบับที่ 4 โดยเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล 38 เปอร์เซ็นต์ของ CEO ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อให้ตอบรับความต้องการของชาวมิลเลนเนียล ภูมิรัฐศาสตร์เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสำหรับคณะกรรมการบริหาร โดยยกให้ความเป็นชาตินิยม และถิ่นนิยมเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ CEO กว่าครึ่งเผยว่า การตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

[PR] เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เปิดตัว Matchi นวัตกรรมจับคู่โซลูชั่นฟินเทคสำหรับสตาร์ทอัพและสถาบันการเงิน

กรุงเทพฯ, 19 มีนาคม 2561 – เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เปิดตัว Matchi นวัตกรรมจับคู่โซลูชั่นฟินเทคชั้นนำระดับโลก ณ งาน Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions แพลตฟอร์ม Matchi จะช่วยให้สถาบันการเงินในประเทศไทย รวมทั้งธนาคารและธุรกิจประกัน สามารถเข้าถึงบริการและโซลูชั่นการเงินที่ก้าวล้ำจากทั่วโลกได้