รัฐบาล UK เปิด Machine Intelligence Garage ให้สตาร์ทอัพ AI ยืม”กำลังการประมวลผล”

รายงานของ PwC ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากล่าวถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่อาจเข้ามาช่วยเพิ่ม GDP ของสหราชอาณาจักรได้ถึง 232 ล้านปอนด์ หรือราวร้อยละ 10 ภายในปี 2030 ทว่าหนึ่งปัญหาใหญ่ของการพัฒนาเทคโนโลยี AI นี้ คือการขาดแคลนกำลังการประมวลผลที่ใช้ในการพัฒนาตนเองของอัลกอริทึมต่างๆ ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงได้ออกโครงการใหม่เอี่ยมที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพรายเล็กๆสามารถเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลได้