กรมควบคุมโรคสหรัฐใช้แชทบอท Clara ตอบคำถามและชี้แนะประชาชนเกี่ยวกับโควิด 19

กรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เปิดตัวบอท Clara เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในเบื้องต้น โดยบอทนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง CDC Foundation และบริการ Healthcare Bot ของ Microsoft Azure

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม