ServiceNow GRC: ปรับการกำกับควบคุมดูแลและจัดการความเสี่ยงในธุรกิจองค์กร ให้เป็นดิจิทัล และจัดการได้แบบอัตโนมัติบน Cloud

ในการดำเนินธุรกิจใดๆ นั้น การตรวจสอบให้มั่นใจอยู่เสมอว่าทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจองค์กรที่มีขนาดใหญ่อย่างสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจข้ามชาติ ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ หรือแม้แต่ธุรกิจที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ เหล่าผู้นำในธุรกิจองค์กรจึงต้องควรทำความรู้จักกับ GRC ที่จะเป็น Framework และเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง และบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวคิด GRC และแนวทางในการปรับนำกระบวนการต่างๆ ทางด้าน GRC เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบ Digital และ Automated ได้ทันที ด้วยโซลูชัน ServiceNow GRC จาก Datapro Computer Systems หรือ DCS กันครับ