Business

ServiceNow GRC: ปรับการกำกับควบคุมดูแลและจัดการความเสี่ยงในธุรกิจองค์กร ให้เป็นดิจิทัล และจัดการได้แบบอัตโนมัติบน Cloud