ผลสำรวจการ์ทเนอร์เผย ไม่ถึงครึ่ง (44%) ของทีม Data & Analytics ที่ให้คุณค่าจากสิ่งที่ทำแก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [Guest Post]

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 19 เมษายน 2566 – ผลสำรวจล่าสุดของการ์ทเนอร์ อิงค์ เผยน้อยกว่าครึ่ง (44%) ของผู้นำด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (D&A) รายงานว่าทีมของเขามีประสิทธิภาพในการมอบคุณค่าแก่องค์กร โดยผู้บริหารด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ (Chief Data And Analytics Officer หรือ CDAO) ต้องให้ความสำคัญกับการมีบทบาท (Presence) ความยึดมั่นกับสิ่งที่ทำ (Persistence) และผลจากการปฏิบัติงาน (Performance) เพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทที่รับผิดชอบและมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดค่าได้