AI สร้างภาพอาหารที่จะเสร็จออกมาโดยใช้ข้อมูลสูตรที่เขียนไว้เท่านั้น

ในงานด้าน computer vision การสร้างภาพจากลิสต์ของข้อความยาวๆ นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากๆ ดังนั้น เพื่อที่จะเร่งความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านนี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ในประเทศอิสราเอลจึ…

ระบบ AI ช่วยสร้างแผนที่ชุมชนแออัดในโลกได้

ในโลกของเรานี้มีประชากรในเมืองประมาณถึง 25% ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โดยมักเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดขาดไปจากบริการพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่างๆ ไป ซึ่งการสร้างแผนที่ตำแหน่งชุมชนแออัดเหล่านี้จะสาม…

ระบบ AI ช่วยตรวจจับสัญญาณหัวใจเต้นผิดปกติได้

ตามที่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control) ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าประชากรในสหรัฐอเมริกาประมาณ 2.7 – 6.1 ล้านคนจะมีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นประเ…

AI ทำนายถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

นักวิจัยจากสถาบัน IBE, CNAG-CRG และสถาบันจีโนมิกส์แห่งมหาวิทยาลัย Tartu ค้นพบความเป็นไปได้ของบรรพบุรุษของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ผ่านการใช้อัลกอริทึม Deep Learning และเทคนิคทางสถิติวิเคราะห์จีโนมของชาวเอเซ…

ระบบ AI แปลงภาพวาดและรูปให้กลายเป็นแอนิเมชันได้แล้ว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) และ Facebook ได้ร่วมกันตีพิมพ์งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าระบบ deep learning นั้นสามารถที่จะแปลงภาพหรือภาพวาดนิ่งๆ ให้กลายเป็นแอนิเมชันได้แล้ว โด…

วิศวกรสามารถทำ reverse engineer โมเดลสามมิติได้แล้ว

ด้วยระบบที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Constructive Solid Geometry (CSG) จึงทำให้นักวิจัย MIT สามารถที่จะแยกแยะวัตถุชิ้นต่างๆ แล้วทำให้กลายเป็นโมเดลสามมิติ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถที่จะทำการ reverse engineer สิ…

3 งานวิจัยใช้ AI แปลงคลื่นในสมองเป็นเสียงพูดสังเคราะห์

การสื่อสารความต้องการออกมาเป็นคำพูดนั้นเป็นแง่มุมที่สำคัญของชีวิต ในการรับสารหรือสื่อสารออกมาแต่ละครั้ง สมองของเราจะทำการส่งคลื่นไฟฟ้าออกมา ซึ่งแม้เราจะสูญเสียความสามารถในการพูดไปด้วยโรคเช่นอัมพาต โดย…

สรุป Top 5 เกี่ยวกับ AI ในปี 2561 จาก NVIDIA

ในปีนี้ทาง NVIDIA นั้นได้แสดงให้พวกเราเห็นถึงเทคโนโลยีที่ทาง NVIDIA สามารถช่วยเหลือเหล่านักพัฒนาระบบต่างๆ ในการทำงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นในจำนวนมากกว่า 300 เรื่องได้ และสิ่ง…

ระบบ AI ช่วยตรวจจับผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านภาพถ่ายดาวเทียม

การประเมินความเสียหายในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยพิบัติโดยใช้วิธีการ manual ทำมือนั้นเป็นงานที่ท้าทายและต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะช่วยทำให้สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นเ…

ระบบ AI จาก MIT สามารถสร้างภาพใหม่จากภาพวัตถุที่อยู่ในฉากที่ความสว่างไม่ค่อยดีได้

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่สามารถแยกแยะสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือใกล้เคียงจะมองไม่เห็นจากภาพที่มีค…