The Wanda Way หนังสือดีที่ทำให้เห็นภาพธุรกิจขนาดใหญ่ในเมืองจีน

ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่า จีนนั้นกำลังมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการธุรกิจทั่วโลกในทุกๆ แง่มุม จากการที่จีนพยายามขยายฐานการทำธุรกิจออกมานอกประเทศ และริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เคยใช้แก้ปัญหาต่างๆ ภายในประเทศจีนจนสำเร็จมาแล้วออกสู่ตลาดโลกนั่นเอง

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม