PR

[PR] เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศรายได้ธุรกิจ OEM และ IoT ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น รวมประเทศจีนทั้งหมด พุ่งทะลุพันล้านเหรียญ