PR

[PR] โฮมบายเออร์กรุ๊ป ร่วมกับ คณะวิศวกรรมฯ จุฬาฯ เปิดตัว “Chula-Home Dot Tech” นำเทคโนโลยี Data Science & Machine Learning พัฒนา Prop Tech ตอบโจทย์อสังหาฯ ครบวงจรครั้งแรกของไทย