PR

[PR] แกร็บ เผยกลยุทธ์โอเพ่นแพลตฟอร์ม มุ่งสู่การเป็น “ซูเปอร์แอพ” สำหรับทุกวันของผู้บริโภค รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้