Blockchain

สัมภาษณ์พิเศษ Jerry Cuomo รองประธานบล็อกเชนจาก IBM – Hyperledger มีอะไรใหม่, ไทยอยู่ตรงไหน, อยากเริ่มต้นใช้บล็อกเชนต้องทำอย่างไร