Consumer Technology

ไม่ถึง 48 ชั่วโมงดี หน้าวิกิพีเดียของเหตุไฟไหม้วิหาร Notre Dame มีแล้ว 48 ภาษา ภาษาอังกฤษมีคนร่วมแก้ไขมากกว่า 500 ราย

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม