Event & Seminar

FMS เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop เจาะลึกระบบการผลิต และสินค้าคงคลัง ด้วย SAP Business One ฟรี 4 ต.ค. นี้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม