Industry

Uniqlo พัฒนาหุ่นยนต์พับผ้าระยะตั้งไข่ – จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายในการก้าวสู่ Full Automation

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม