Technoethics

FTC สหรัฐเตรียมตรวจสอบการเข้าซื้อของ Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, และ Microsoft ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในประเด็นผูกขาดการค้า

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม