Business

NVIDIA ลดจำนวนรายได้ประมาณการณ์ไป 100 ล้านเหรียญเนื่องจากไวรัสโคโรนา

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=85&image_uri=https%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fimages%2Fdims%3Fcrop%3D6761%252C4510%252C0%252C0%26quality%3D85%26format%3Djpg%26resize%3D1600%252C1067%26image_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fs.yimg.com%252Fos%252Fcreatr-images%252F2020-02%252F0cf75530-4ebe-11ea-abff-3742f0b0ff9d%26client%3Da1acac3e1b3290917d92%26signature%3Da5247c6d81a82e235b205dfb1a37d604a9bfc5c3&client=amp-blogside-v2&signature=2ddbffb2a728fda71d4f7e26242af54ca7d09ca0
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม