Data Science

Google รายงานประเทศไทยคนไปที่ทำงานลดลง 21%, ห้างร้านลดลง 55%, อยู่ในที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 16%

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม