Strategy

Walmart ทดสอบร้านค้าไร้แคชเชียร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-images%2F2020-06%2Fdc970fe0-b0b8-11ea-9ffd-66f6859ed9ee&client=amp-blogside-v2&signature=7c84dda32447c108584d65343d87d95c010c1071
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม