Business

Samsung เตรียมหยุดส่งชิปโทรศัพท์ให้กับ Huawei ท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐ

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=95&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-uploaded-images%2F2020-09%2F54ac9320-f221-11ea-89bf-688fb5172ea4&client=amp-blogside-v2&signature=92bd8ef036b95515e6cc80e7923eeec327057c59
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม