Webinar

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม VSM365 Webinar EP.5 “โค้งสุดท้ายกับ การบังคับใช้ PDPA เต็มรูปแบบ กับการปรับตัวสื่อสารผ่าน SMS แบบ Omnichannel” ในวันที่ 9 เม.ย. นี้ 10:00 – 14:30 น.

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม