Environment

Apple เริ่มกองทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดก๊าซ CO2 ด้วยวิธีการฟื้นฟูป่าไม้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม