Trend & Report

[Guest Post] ผลสำรวจของThoughtWorks ชี้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี จะเป็นตัวตัดสินความเป็นผู้นำทางธุรกิจโลกในวันพรุ่งนี้