Startup

[Guest Post] เปิดตัวโครงการ AIS x Microsoft for Startups ร่วมติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้สตาร์ทอัพไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน