Consumer Technology

ไดเร็ค เอเชีย ปฏิวัติประกันนำ InsurTech ชูกลยุทธ์ Experience Marketing เช็กเบี้ย-ปรับกรมธรรม์-ชำระเงิน แบบไร้รอยต่อ