Technology

[Guest Post] มิว สเปซ เปิดตัวดาวเทียมใหม่ mu-B200 พร้อมโชว์โรงงานแห่งที่ 3 ชูศักยภาพผลิตดาวเทียมถึง 100 ตัว! เพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันในระดับโลก