Event & Seminar

[Gust Post] เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” โชว์ความก้าวหน้า นำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง