Healthcare

อยู่บ้านก็ตรวจได้… นักวิจัย MIT พัฒนาอุปกรณ์ติดตามอาการผู้ป่วยพาร์กินสันในบ้านด้วยคลื่นวิทยุ

Enterprise Cloud & Data Center 2022