Twitter เริ่มปล่อยปุ่ม Edit ออกมาให้ใช้งานกันแล้วในบางภูมิภาค 

0

เรียกว่าปุ่ม Edit เป็นฟีเจอร์ที่มีคนร้องขออย่างมากบน Twitter ซึ่งล่าสุดดูเหมือนผู้ใช้ Twitter จะได้สมหวังกันแล้วคราวนี้ โดย Twitter เผยว่าได้เตรียมการปล่อย (Roll out) ฟีเจอร์ Edit Tweet บน Twitter ออกมาแล้ว ซึ่งจะเริ่มต้นกับสมาชิก Twitter Blue ในแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ก่อน

Twitter เผยว่าผู้ใช้ที่นั่นจะสามารถเข้าถึงการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ได้ในเร็ว ๆ นี้ และเตรียมที่จะทยอยปล่อยไปที่ตลาดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

โดยผู้ที่เป็นสมาชิก Twitter Blue ที่ได้ Tweet ออกไปแล้วพบเห็นว่าพิมพ์ผิดแล้วอยากจะแก้ไข ผู้ใช้จะมีเวลา 30 นาทีเท่านั้นหลังจากที่ Tweet ออกไป ที่ปุ่ม Edit จะใช้งานได้ อีกทั้ง Twitter จะให้แก้ไขได้เพียงแค่ 5 ครั้งเท่านั้นอีกด้วย

https://twitter.com/TwitterBlue/status/1576980429814759424

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส (Transparency) ใน Tweet ที่มีการ Edit เกิดขึ้นจะมีเวลา Timestamp แสดงไว้บอกว่ามีการแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่ ซึ่งบรรดา Follower จะสามารถคลิกเลือกดูการเปลี่ยนแปลงของ Tweet นั้นได้ทั้งหมด

ที่มา: https://www.engadget.com/twitter-edit-button-twitter-blue-canada-australia-new-zealand-200049015.html