รายงานชี้ 72% ของพนักงานสหรัฐ ต้องการถ่ายงานทั่วไปให้กับ AI

0

ผลการสำรวจล่าสุดจากทาง The Harris Poll ที่ดำเนินการโดย Macami AI บริษัทที่ปรึกษาด้าน Robotic Process Automation (RPA) และ Artificial Intelligence (AI) นั้นได้ชี้ให้เห็นว่ามีพนักงานในสหรัฐอเมริกาถึง 72% ที่ต้องการถ่ายโอนงานทั่วไปต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice Management) การตรวจสอบบัญชี หรือการทำรายงานเบื้องต้นให้กับระบบ AI เพื่อให้พวกเขาจะได้เน้นการทำงานที่จะเติบโตได้มากขึ้น

นอกจากนี้ จากงานวิจัยล่าสุดของทาง Deloitte ยังชี้ให้เห็นว่า อีกไม่นานจำนวนคนในยุค Gen Z จะแซงหน้าคนยุค Millennial ขึ้นมากลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดบนโลกราวมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลกทั้งหมด เพราะคนในยุคนี้กำลังอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกำลังจะอยู่ในช่วงวัยชราแล้ว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ สิ่งในการทำงาน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี สถานที่ทำงาน นโยบายการเมืองและวัฒนธรรม

อีกทั้ง แบบสำรวจยังค้นพบว่าคนทำงานใน Gen Z มากกว่าคนที่ทำงานมานานแล้วนั้นมักจะสนใจในเรื่อง AI เพื่อช่วยทำงานให้พวกเขาและทำให้พวกเขามีเวลาส่วนตัวหรือเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น หรือมี Work/Life Balance ที่ดีขึ้นนั่งเอง

ดังนั้น ในฐานะผู้จ้างจึงควรจะต้องพิจารณาในเรื่อง AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการช่วยประหยัดงบประมาณหรือช่วยในการทำงานเชิงธุรกิจเพียงเท่านั้น หากแต่จะต้องคิดถึงเรื่องการดึงดูดและดูแลพนักงานที่มีอยู่ด้วยนั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจรายงานฉบับเต็มจากทาง Macami สามารถอ่านได้ที่นี่

ที่มา: https://venturebeat.com/ai/72-of-u-s-workers-want-to-delegate-mundane-tasks-to-ai/