Energy

ทรินา โซลาร์ได้คะแนน 100% จากแบบสำรวจความสามารถในการทำกำไรของ BNEF ประจำปี 2022 โดยแผงโซลาร์เซลล์รุ่นที่มีขนาด 210 มม. ได้รับคะแนนความสามารถในการทำกำไรสูงสุด [Guest Post]