Adobe

Adobe ออกไกด์ไลน์ใหม่สำหรับภาพ Stock ที่สร้างด้วย AI – ระบุให้ชัดว่าสร้างโดย AI ห้ามอ้างอิงทรัพย์สินหรือผู้คนถ้าไม่ได้รับอนุญาต