Business

เดลต้า จัดแสดงสารคดี 8K เรื่องแรกของประเทศไทย ด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 8K ความละเอียดสูงระดับ Ultra-High ที่งาน Adman Awards & Symposium 2022 [Guest Post]