Industry

หัวเว่ย จับมือ สกมช. จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันครั้งใหม่ เพิ่มบุคลากรไอซีทีหญิงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในไทย [Guest Post]