IBM เปิดตัวโปรแกรม “IBM Partner Plus”

0

ล่าสุด IBM ได้เปิดตัว IBM Partner Plus แนวทางใหม่ที่ IBM จะปฏิสัมพันธ์กับ Business Partner เพื่อช่วยให้ ‘ชนะใจลูกค้า (Win the Clients)’ ได้ดีกว่าเดิม

IBM Partner Plus คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมพลังในการเติบโตให้กับพาร์ตเนอร์ทั้งเจ้าใหม่และเดิมที่เป็นอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่เป็น Reseller, Hyperscaler หรือ Technology Provider ที่จะช่วยเสริมพลังให้สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความทันสมัย (Modernize) มั่นคงปลอดภัย (Secure) และมีความอัตโนมัติ (Automate) มากยิ่งขึ้น

โดยการเปิดตัวโปรแกรมนี้ได้ดำเนินการตามเส้นทาง (Journey) ของบริษัทที่จะนำเอาพาร์ตเนอร์ให้มาอยู่แถวหน้าของกลยุทธ์ Go-To-Market ของ IBM ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการจับตลาด Hybrid Cloud และ AI ที่มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง IBM ได้ลงทุนในการยกระดับบทบาทของการเป็นพาร์ตเนอร์และเร่งยอดขายด้วยการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่จะให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยี บริการ หรือการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่สุด

“IBM Partner Plus ได้เสนอแนวทางใหม่สำหรับ IBM ที่จะส่งมอบมูลค่าต่าง ๆ ให้กับพาร์ตเนอร์ทั้งเก่าและใหม่ด้วยการช่วยเหลือให้สามารถเพิ่มทักษะต่าง ๆ และเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งพวกเราได้รับฟังจากพาร์ตเนอร์ว่าพวกเขานั้นต้องการประสบการณ์ที่เรียบง่ายที่จะช่วยให้พวกเขานั้นสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้” ผู้จัดการทั่วไปแห่ง IBM Ecosystem คุณ Kate Woolley กล่าว “ฉันเชื่อว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของพวกเราในระบบนิเวศนั้นจะทำให้ IBM เป็น Partner of Choice ในอุตสาหกรรม และพวกเราจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตให้กับพาร์ตเนอร์ คู่ค้า และ IBM ไปด้วยกัน”

“โปรแกรม IBM Partner Plus ใหม่นี้จะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ทำให้องค์กรของพวกเราประสบความสำเร็จด้วยการเสนอให้พนักงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงทักษะและโอกาสต่าง ๆ ดังนั้นพวกเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ IBM ได้มากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนให้กระบวนการทำงานของพวกเรานั้นมีความทันสมัยมากกว่าเดิม” คุณ Bo Gebbie ประธานบริหารแห่ง Evolving Solutions กล่าว

ที่มา: https://erp.today/ibm-launches-ibm-partner-plus/