Business

บลูบิค คาดผลประกอบการปี 66 โตสุดแกร่งทะลุ 1,000 ล้านบาท ขึ้นแท่นที่ปรึกษาชั้นนำที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมากถึง 800 ชีวิต หลังปิดดีลควบรวมกิจการใหญ่ ตุนแบ็คล็อกแน่น กว่า 600 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปี [Guest Post]