ChatGPT ผ่านข้อสอบธุรกิจและกฎหมาย เฉลี่ยเกรด C+ ถึง B

0

ตามที่ทั่วโลกล้วนมีข้อกังวลใน ChatGPT ว่าจะมาดิสรัปอะไรหลาย ๆ รวมไปถึงฝั่งการศึกษาที่อาจช่วยให้นักเรียนโกงข้อสอบได้ ล่าสุดจากงานศึกษาโดยศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่ University of Minnesota พบว่า ChatGPT สามารถสร้างคำตอบสำหรับการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 4 คอร์สได้ ซึ่ง ChatGPT ผ่านทั้งหมด หากแต่เฉลี่ยแล้วได้เกรด C+

นอกจากนี้ อีกงานวิจัยหนึ่งล่าสุดที่ Wharton School of Business โดยศาสตราจารย์ Christian Terwiesch พบว่า ChatGPT สามารถผ่านข้อสอบบริหารธุรกิจด้วยเกรด B ถึง B-

โดยทีมนักวิจัยค้นพบว่า AI นั้นมักจะมีความไม่สอดคล้องกัน (Inconsistent) กันมากนัก โดยกลุ่มที่ University of Minnesota โน้ตไว้ว่า ChatGPT นั้นดีมาก ๆ ในการตอบตาม “กฎหมายพื้นฐานทั่วไป” และสรุปใจความ หากแต่มักจะติดขัดเมื่อจำเป็นจะต้องระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความ ซึ่งศาสตราจารย์ Terwiesch กล่าวว่า ChatGPT มีความอัศจรรย์อย่างมากในการจัดการสิ่งทั่ว ๆ ไปและคำถามที่วิเคราะห์กระบวนการ หากแต่ในคำถามที่มีความซับซ้อนมาก ๆ อาจจะยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งแม้แต่คณิตศาสตร์ระดับ ป.6 ก็ยังมีข้อผิดพลาด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ที่ Minnesota เชื่อว่านักเรียนจะสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยการปรับแต่งคำตอบที่ได้จาก ChatGPT เช่นเดียวกันศาสตราจารย์ Terwiesch ก็กล่าวว่า ChatGPT นั้นเก่งในเรื่องการเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นลักษณะของการเป็นโค้ชผู้สอนแทน ซึ่งแปลว่าแม้ ChatGPT อาจจะไม่ได้เก่งในการทำข้อสอบเองทั้งหมด แต่ก็สามารถช่วยให้บรรดาผู้ใช้ ChatGPT มีระบบที่ช่วยตั้งต้นคำตอบและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี ChatGPT ที่ใช้งานกันอยู่ ณ ปัจจุบันนั้นเรียกว่ายังคงเป็นเวอร์ชันทดลองที่ยังคงจำกัดทรัพยากรและข้อมูลอยู่ ซึ่งนั่นแปลว่า AI ตัวนี้ยังคงสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก และถ้าหากพิจารณาถึงสองงานวิจัยนี้ อาจจะคิดว่า ChatGPT คงไม่น่านำมาใช้ตอบข้อสอบแบบ 100% เพราะจะทำให้ได้เกรดที่ไม่ได้ดีมากนัก แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องการเรียนมากก็อาจจะพอรับได้แล้วก็เป็นได้ ดังนั้น เชื่อว่า ChatGPT คงจะมีที่ยืนสักจุดหนึ่งในโลกใบนี้และในห้องเรียนอย่างแน่นอน ซึ่งคงต้องดูกันต่อไปว่าโลกที่ ChatGPT มีบทบาทมากขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไรบ้างในอนาคตต่อไป

ที่มา: https://www.engadget.com/chatgpt-passes-graduate-law-business-exams-210146640.html